EVENT > Event
Event

"HELLO JEJU"_<이벤트 종료>

Page Info

Writer StudioBong Update17-07-07 15:50 View125 Comment0

Body

Date Snap Launch-ing Event.
Special Price : 60->45만원

#이벤트대상 : 헬로제주 7.8월 계약고객 선착순10팀
#구성 :
            - 원본무료증정
            - 수정본20장(세밀보정)
            - 샘플사진 속 소품 무료렌탈 서비스
            - 웨딩슈즈, 부케, 화관, 모자, 보타이, 멜빵 등
            - 8*8(inch) 아크릴액자 1개 무료증정 (10만원상당)

Comment List

No Comment.